1-voud staat voor een grote aandacht voor het detail en een heldere compositie. De mate van verfijning in de vormgeving van details is erg belangrijk, omdat de beleving van een gebouw zich voor een groot deel op die schaal afspeelt. Om tot verfijning te komen, zal de hoofdopzet van het gebouw in een helder ruimtelijk concept moeten zijn gevat. Transparantie en eenvoud zijn kernbegrippen.

1-voud beweegt zich op het gebied van woningbouw en binnenhuisarchitectuur in het proces tussen idee en uitvoering. Voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bouwaanvraag, bestek en bouwbegeleiding behoren tot het werkgebied. 1-voud doorloopt niet noodzakelijkerwijs het hele traject.
In de ontwikkelingsfase van een gebouw kan bijvoorbeeld ook alleen het voorlopig ontwerp en de visualisatie worden gerealiseerd, zodat de initiatiefnemer het plan op haalbaarheid kan toetsen en zijn ideeen goed met andere partijen kan communiceren. Vele vormen zijn denkbaar, het gaat om het resultaat.

1-voud is opgericht door Diederik van Ulden. Na zijn studie architectuur aan de TU Delft, deed hij vijf jaar werkervaring op, waarvan 3 jaar bij OZ&P architecten onder Wouter Zaaijer. In die tijd is een krachtig architectonisch vocabulair ontwikkeld en: werken in de geest van je eigen overtuiging inspireert.

1-voud: de hoedanigheid van weinig samengesteld; afwezigheid van praal of overdaad; afwezigheid van bijbedoelingen; natuurlijkheid, ongekunsteldheid (Van Dale)